Saknar du några betyg från grundskolan? Inga problem – du kan gå hos oss ändå.

Framtids­gymnasiet - vill du veta mer - kristianstadOm du inte har alla betyg från grundskolan gör det inget. Du kan läsa in de kurser du behöver hos oss. Vi kollar vad du kan inom de ämnen du saknar betyg i och hjälper dig att fylla i det som saknas – så du behöver inte läsa om hela ämnet igen.

Eftersom varje elev är unik gör vi en plan som passar dig, och oftast går det hur bra som helst att läsa grundskolekurser och gymnasiekurser samtidigt. Det innebär att du kan påbörja din yrkes­utbildning direkt och läsa tillsammans med de andra eleverna.

I de flesta fall hinner man klart gymnasie­utbildningen inom loppet av tre år, även om man inte har alla betyg från grundskolan när man börjar. Ibland kan det behövas en eller två terminer till för att bli klar.

Man skrivs då in på ett av introduktions­programmen hos oss och vilket ­program det blir beror på vilka betyg som saknas. Nedan finns beskrivning av de olika ­programmen – men det enklaste är att prata med din SYV eller kontakta oss så berättar vi vad som gäller för just dig!


>> PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)
>> YRKESINTRODUKTION (IMYRK)
>> PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)
>> SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)
>> INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)

Exempel på upplägg:

Exempel 1:

En elev vill börja på Framtids­gymnasiet men saknar betyg i Svenska, Matematik och Engelska och är därför inte behörig till det yrkes­program som valts. Upplägget ser då ut så här:

Under ett år läser eleven sina grundskoleämnen samtidigt som eleven läser Idh1 och karaktärskurserna (bygg eller fordon). Eleven blir klar med exempelvis Eng efter en halv termin. I detta läge kommer eleven direkt att påbörja den nationella kursen Eng5 då schemats struktur är flexibelt. Till sommaren första läsåret blir eleven även klar med grundskolekurserna Sv och Ma. Nu är eleven en nationell elev. Årskurs 2 inleds direkt efter sommar­lovet med att eleven läser karaktärskurserna inom vald inriktning och samtidigt börjar läsa Sv1, Ma1, Sh1 och Hi1a1. Eng5 som eleven påbörjade terminen dessförinnan fortlöper i årskurs 2. Dessutom kommer eleven att ha APL under hela läsåret i intervaller om tre veckor. Årskurs 3 läser eleven helt i enlighet med det nationella ­programmets poängplan och tar vid studenten en fullständig gymnasieexamen.

Exempel 2:

En elev kommer till Framtids­gymnasiet och saknar samtliga 8 ämnen som krävs för att vara behörig till det nationella yrkes­programmet. Här börjar vi med en kartläggning kring vad eleven vill – önskar eleven gå mot anställningsbarhet eller önskar eleven ta en fullständig yrkesexamen?

Scenario 1

Eleven önskar gå mot anställningsbarhet. Årskurs 1 inleds med att läsa Sv, Ma och Eng på grundskolenivå. Samtidigt läser eleven gymnasiekurserna för karaktärsämnet (bygg eller fordon). Här kan även praktik eller APL vävas in om eleven önskar det. I årskurs 2 läser eleven antingen Sv, Ma eller Eng på grundnivå eller Sv, Ma, Eng på gymnasienivå beroende på om man har blivit klar i ämnet och karaktärskurserna på gymnasienivå på den inriktning man har valt samt praktik eller APL. I Årskurs 3 läser eleven precis som i årskurs 2.

Scenario 2

Eleven önskar gå mot gymnasieexamen. Under årskurs 1 läser eleven Sv, Eng, Sh och Hi på grundskolenivå samtidigt som eleven läser karaktärskurserna. I årskurs 2 läser eleven Re och Ge på grundskolenivå. Samtidigt läser eleven Sv1, Ma1, Eng5, Id1, Sh1, Hi1a1 och karaktärskurserna inom vald inriktning. I årskurs 3 följer eleven inriktningens poängplan samtidigt som Tk och Sl läses på grundskolenivå. Detta medför att eleven under HT läser som IMPRO och blir nationell till jul och har möjlighet att uppnå en fullständig examen. Tilläggas bör att eleven under årskurs 2 och 3 även har APL: