Om skolan

Vi jobbar tillsammans

Våra skolor är inte så stora, de har mellan 100 och 350 elever. Det gör att alla känner alla och eleverna får en nära relation både till varandra och till personalen. Man försvinner inte i mängden. Hos oss på Framtids­gymnasiet satsar vi bland annat på:

 

  • Att alla ska trivas och respektera varandra. På Framtids­gymnasiet pratar vi med varandra, inte om varandra.
  • Riktigt duktiga lärare som har jobbat länge med yrket de undervisar i, och som verkligen tror på sina elever och vill att alla ska lyckas.
  • Modern teknik där vi använder iPads, datorer och Youtube i undervisningen.

Kortaste vägen till jobb
Våra yrkes­utbildningar gör att man kan få jobb direkt efter ­gymnasiet. Man kan också välja att läsa in behörighet till högskolan om man vill. Kanske vill man läsa vidare direkt, eller så gör man det efter att ha jobbat ett tag.

Praktisk undervisning
Oavsett ­program läser man fler yrkesämnen och mindre av de ämnen man läser i grundskolan (“gymnasiegemensamma ämnen”). Eleverna är ute på praktik (”APL”) under minst 15 veckor, och då få möjlighet att på en riktig arbetsplats prova på det man lärt sig i skolan samtidigt som man lär känna personer man kanske ska jobba med när ­utbildningen är klar. Hela undervisningssituationen är mer praktiskt än teoretiskt inriktad. Och de två hänger starkt ihop – vi varvar ofta in teoretiska inslag i den praktiska undervisningen och vice versa. Det är lättare att ta till sig kunskap om man direkt förstår varför man kommer att ha nytta av den.

Individuella studieplaner
Om man inte har med sig alla betyg från grundskolan gör det inget, man kan gå hos oss ändå. Vi lägger upp en personlig planering så man tar kurser i den takt man klarar av. Och ofta går det att kombinera grundskolekurser med gymnasiekurser eller t ex att vara ute på praktik. Alla ska ha chans till en gymnasieexamen – ibland kan det behövas lite mer tid bara!

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss, antingen direkt till skolan på din ort, eller till mig som representerar huvudmannen.

Susanne Christenson
Verksamhetschef Framtids­gymnasiet

KONTAKT

Framtidsgymnasiet Kristianstad
Tegelbruksvägen 18
291 36 Kristianstad
Karta

Reception:
044-775 11 00

Rektor: Bo Berntsson
044-775 11 59

kristianstad@framtidsgymnasiet.se

SJUKANMÄLAN

Telefon:
044-775 11 00

Schoolsoft:
Klicka här!

Klagomålshantering

Framtidsgymnasiet huvudkontor - Östra Hamngatan 13 - 411 10 Göteborg - Kontakta oss