Fordon och transport

Vill du bli lastbilschaufför, personbils- eller lastbilsmekaniker – eller jobba på lager eller godsterminaler?

Under ditt första år hos oss läser du grundläggande kurser inom Fordon och Transport och inför årskurs två väljer du inriktning efter intresse.

Teoretisk undervisning varvas med praktisk och ingen skoldag är den andra lik.

De kunskaper du får i skolan, prövar du sedan på din praktikplats (APL) och ofta kan du dela med dig av sådant som du har lärt dig i arbetslivet till dina klasskamrater på skolan.

För att du ensam ska kunna hantera olika situationer, tränas även din flexibilitet och förmåga att lösa problem.

På din praktikplats lär du dig hantera och utveckla relationer till både medarbetare och kunder. Genom att du får öva på både svenska och engelska, utvecklas ditt ordförråd inom yrkesområdet.

Inriktningar

Transport

Här lär du dig trafikkunskap, transportsystem och logistik, så att du exempelvis kan bli yrkesförare.

Personbil

Här får du kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan ge dig jobb som personbilsmekaniker.

Lastbil och mobila maskiner

Ger kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga for- don och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till jobb som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Godshantering

Du lär dig om system för hantering av gods, liksom logistik. Med den här inriktningen kan du få jobb som lager- eller terminalarbetare.

Poängplan:

Framtidsgymnasiet huvudkontor - Östra Hamngatan 13 - 411 10 Göteborg - Kontakta oss