VVS- och fastighet

Vill du exempelvis bli VVS-montör eller fastighetstekniker? Då ska du välja VVS- och fastighets­programmet!

Under ditt första gymnasieår lär du dig grunderna om felsökning, installation, reparationer, drift och underhåll. Inför årskurs två väljer du den inriktning som passar dig bäst.

Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och känsla för service, eftersom många yrken omfattar kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det kommer att göra det enklare för dig att ha kontakt och samarbeta med andra.

Du gör ungefär halva din ­utbildning på en arbetsplats. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter.

Inriktningar

Kyl- och värmepumpsteknik

Här får du veta mer om installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar; till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar, samt värmepumpar. Du kommer att lära dig om optimering av energi och du kommer att utveckla ditt systemtänkande. Här lär du dig även mer om miljö och säkerhet – särskilt när det gäller hantering av köldmedier. Kan leda till jobb som exempelvis kylmontör.

VVS

Du får mer kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel system för värme- och sanitet. Du lär dig att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Detta kan leda till jobb som exempelvis montör inom VVS, industrirör och isolering av ­tekniska installationer.

Fastighet

Du lär dig mer om service, drift och underhåll, både inne och ute. Du lär dig om uppbyggnad av system i energi­tekniska anläggningar. Du får också veta mer om funktioner hos system med tillhörande komponenter. Dessutom får du ­utbildning i den ­tekniska dokumentation som används i yrket. Efter ­utbildningen kan du jobba som fastighetstekniker eller fastighetsskötare.

Poängplan:

Framtidsgymnasiet huvudkontor - Östra Hamngatan 13 - 411 10 Göteborg - Kontakta oss