VVS- och fastighet

Vill du bli exempelvis VVS-montör eller Ventilationstekniker? Hos oss kan du läsa inriktningarna VVS och Kyl- och värmepumpsteknik.

Här lär du dig montera, installera, isolera och serva kyl- och värmepumpar, ventilation och VVS.

Du kommer att bli mer medveten om miljön, samt kunna omsätta i praktiken dina nya kunskaper om miljö, ekologi och användning av resurser.

Du kommer också att få träna upp din sociala förmåga och känsla för service, eftersom många yrken omfattar kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det kommer att göra det enklare för dig att ha kontakt och samarbeta med andra.

Utbildningen hjälper dig att själv granska och utvärdera det egna arbetet när det gäller kvalitets- och säkerhetskrav.

En del av ­utbildningen gör du ute på ett företag i form av minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter.

Varmt välkommen till oss!

Inriktningar

Kyl- och värmepumpsteknik

Här får du veta mer om installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar; till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar, samt värmepumpar. Du kommer att lära dig om optimering av energi och du kommer att utveckla ditt systemtänkande. Här lär du dig även mer om miljö och säkerhet – särskilt när det gäller hantering av köldmedier. Kan leda till jobb som exempelvis kylmontör.

VVS

Du får mer kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel system för värme- och sanitet. Du lär dig att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Detta kan leda till jobb som exempelvis montör inom VVS, industrirör och isolering av ­tekniska installationer.

Poängplan:

Framtidsgymnasiet huvudkontor - Östra Hamngatan 13 - 411 10 Göteborg - Kontakta oss