Betygsstatistik för Framtidsgymnasiet

För att elever och vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför sitt skolval är det viktigt med transparens och med tydlig information om varje enskild skola. Därför publicerar samtliga skolor inom AcadeMedia sina senaste betygsresultat på skolornas hemsidor.
Här finns de senaste tillgängliga resultaten för skolorna inom Framtidsgymnasiet, i form av andel elever med examen samt genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever.