Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Program Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Program Introduktionsprogram
Design- och produktutveckling
Program Teknikprogrammet
Svetsteknik
Program Industritekniska programmet
Fastighet
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Elteknik
Program El- och energiprogrammet