Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Design- och produktutveckling
Program Teknikprogrammet
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat val
Program Introduktionsprogram
Individuellt alternativ
Program Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Program Introduktionsprogram
Svetsteknik
Program Industritekniska programmet
Fastighet
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Elteknik
Program El- och energiprogrammet
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram