Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Personbil
Program Fordon- och transportprogrammet
Programinriktat val
Program Introduktionsprogram
Husbyggnad
Program Bygg- och anläggningsprogrammet
Individuellt alternativ
Program Introduktionsprogram
Preparandutbildning
Program Introduktionsprogram
Godshantering
Program Fordon- och transportprogrammet
Transport
Program Fordon- och transportprogrammet
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram