Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Godshantering
Program Fordon- och transportprogrammet
Husbyggnad
Program Bygg- och anläggningsprogrammet
Individuellt alternativ
Program Introduktionsprogram
Personbil
Program Fordon- och transportprogrammet
Preparandutbildning
Program Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Transport
Program Fordon- och transportprogrammet
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram