Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Utställning och försäljning
Program Handelsprogrammet
Preparandutbildning
Program Introduktionsprogram
Information- och medieteknik
Program Teknikprogrammet
Produktionsteknik
Program Teknikprogrammet
Automation
Program El- och energiprogrammet
Produkt- och maskinteknik
Program Industritekniska programmet
Svetsteknik
Program Industritekniska programmet
Elteknik
Program El- och energiprogrammet
Energiteknik
Program El- och energiprogrammet