Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Automation
Program El- och energiprogrammet
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat val
Program Introduktionsprogram
Utställning och försäljning
Program Handels- och administrationsprogrammet
Produkt- och maskinteknik
Program Industritekniska programmet
Svetsteknik
Program Industritekniska programmet
Elteknik
Program El- och energiprogrammet
Energiteknik
Program El- och energiprogrammet
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram