Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Anläggningsfordon
Program Bygg- och anläggningsprogrammet
Personbil
Program Fordon- och transportprogrammet
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat val
Program Introduktionsprogram
Lastbil och mobila maskiner
Program Fordon- och transportprogrammet
Transport
Program Fordon- och transportprogrammet
Fastighet
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Elteknik
Program El- och energiprogrammet
VVS
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram