Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Fastighet
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Godshantering
Program Fordon- och transportprogrammet
Installationstekniker
Program El- och energiprogrammet
Larmtekniker
Program El- och energiprogrammet
Lastbil och mobila maskiner
Program Fordon- och transportprogrammet
Personbil
Program Fordon- och transportprogrammet
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Transport
Program Fordon- och transportprogrammet
VVS
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram