Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Yrkespaket
Program Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Installationstekniker
Program El- och energiprogrammet
Larmtekniker
Program El- och energiprogrammet
Godshantering
Program Fordon- och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner
Program Fordon- och transportprogrammet
Personbil
Program Fordon- och transportprogrammet
Transport
Program Fordon- och transportprogrammet
Fastighet
Program VVS- och fastighetsprogrammet
VVS
Program VVS- och fastighetsprogrammet