Praktiska Gymnasieområdet har under hösten spelat in en film om introduktionsprogrammen. Filmen är riktad mot elever och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och syftet är att uppnå en förbättrad kommunikation med vårdnadshavare och elever kring introduktionsprogrammens mål, syften och innehåll.

Filmen är inspelad på följande språk, svenska, arabiska, somaliska och persiska