Framtidsgymnasiets elever mot nya höjder

Framtidsgymnasiet i Malmö har blivit certifierade för att bedriva liftutbildning för sina yrkeselever. Det innebär att skolans yrkeselever efter godkänd kurs har ett intyg från Liftutbildningsrådet med ett arbetsintyg som varar i fem år.

Det är Framtidsgymnasiets yrkeselever i Malmö som går programmen El- och energi samt VVS och fastighet som har nytta av kursen i liftteknik i sin framtida yrkesroll.

– Denna kompetens är väldigt efterfrågad på arbetsmarknaden idag, så det är en stor fördel att elever kan inkludera kursen som en del i sin yrkesutbildning, säger Claes Calmram, rektor på Framtidsgymnaiset i Malmö.

Skolan har redan godkänt sina första fem elever efter avklarad kurs.

Liftutbildningsrådet LUR är ett oberoende organ som förvaltar Liftläroplanen (LLP) och ansvarar för dess innehåll och utveckling. Endast enstaka gymnasieskolor är idag knutna till LUR som auktoriserar utbildningsföretag. Dessa skolor förbinder sig därmed för att följa LLP och LUR:s villkor.

Certifieringen av Framtidsgymnasiet innebär att även gymnasieskolorna i Göteborg, Linköping, Kristianstad, Nyköping och Stockholm har möjlighet att erbjuda kursen till sina yrkeselever.