I augusti 2021 går Praktiska Gymnasiet och Framtidsgymnasiet samman och bildar gemensamt yrkesgymnasium i Kristianstad och Linköping. Namnet på de nya skolorna blir Praktiska Gymnasiet.

– Det här är en offensiv satsning på yrkesutbildningar för unga i Linköping och Kristianstad. Vi investerar i nya skollokaler med moderna verkstäder, större gemensamma ytor och moderna lektionssalar. I augusti flyttar våra elever in i helt nya skolor, även om utbildningar och skolledning förblir desamma som tidigare, säger skolcheferna Maria Gustavsson och Fredrik Ericsson.

Joakim Hammar är rektor för Praktiska Gymnasiet Linköping och kommer vara den som även i fortsättningen leder verksamheten efter sammanslagningen, tillsammans med Malin Carlzon-Friström som blir biträdande rektor för den nya gymnasieskolan.

– Vi ska nu ta det bästa från skolorna och tillsammans skapa Linköpings bästa yrkesgymnasium. Skolorna kommer att dra nytta av varandra när de går samman, det kommer att gynna våra elever, säger Joakim Hammar.

Bo Berntsson som i nuläget är rektor för både Framtidsgymnasiet Kristianstad och Praktiska Gymnasiet Kristianstad kommer fortsätta leda verksamheten efter sammanslagningen. Han ser fram emot att skolorna nästa läsår flyttar samman.

– Vi kommer bland annat att utveckla vårt lärlingsprogram, fortsätta med gemensam elevfrukost varje morgon och givetvis se till att behålla skolornas fina gemenskap. Tillsammans blir vi ett starkare yrkesgymnasium vilket kommer vara positivt för eleverna, säger Bo Berntsson.

 

Bild av nya lokaler för Praktiska Gymnasiet Kristianstad

Nya lokaler för Praktiska Kristianstad