Nu har gymnasievalet öppnat i de flesta kommuner och det är dags för dig som går i åk 9 att välja gymnasium!

När du ska göra ditt gymnasieval har du ofta många frågor och funderingar. Du ska inte bara välja utbildning utan också en ny skola, där du får nya klasskamrater och nya lärare. Det är ofta många som ger dig tips och råd kring hur du ska tänka, men kom ihåg att det ska vara ditt val. Det är du som ska gå tre år på gymnasiet, och det viktigaste är att du hittar en skola och en utbildning som känns rätt för dig.

Gymnasievalet börjar

Den första gymnasieansökan gör du nu fram till februari (se specifika datum för din kommun nedan), då söker du med dina betyg från höstterminen. Tänk på att kolla upp programmen, skolorna och inriktningarna så att du vet att det du söker verkligen är det du vill läsa och på den skola du vill gå på. Lägg in många alternativ i din ansökan och rangordna dem efter vad du helst vill plugga.

Hur du söker till oss

Tre elever som har står tillsammans i en verkstad

Preliminär antagning

I april får du ditt preliminära antagningsbesked som visar hur du ligger till i förhållande till andra sökande. Detta kan ändras under omvalet då det slutgiltiga betyget inte är medräknat i antagningen.