Alla verksamheter utvecklas när medarbetare delar med sig av erfarenheter och lär sig nya saker tillsammans. Skolan är inget undantag – tvärtom. På Framtidsgymnasiet i Nyköping har man hittat nyckeln till framgångsrikt samarbete mellan kollegor.

 

Sedan flera år tillbaka inleds varje vecka med ett pedagogiskt forum där alla skolans medarbetare träffas för att jobba med aktuella frågor och identifierade utvecklingsområden.

-För att få till ett bra samarbetsklimat på skolan krävs tillit och öppenhet mellan medarbetare. Det handlar om att bygga en kultur där det ses som självklart att både lära av varandra och lära sig nya saker tillsammans, säger Ann-Sofi Forsberg, rektor på Framtidsgymnasiet i Nyköping.

-Ena veckan kan vi jobba med hur vi bemöter våra elever och nästa vecka kan vi fokusera på hur vi vässar våra undervisningsmetoder. Ibland kan det vara mer riktad kompetensutveckling inom specifika områden som exempelvis betyg och bedömning, berättar hon.

Ökad förståelse för kollegor

På Framtidsgymnasiet i Nyköping läser eleverna både teoretiska och praktiska ämnen, vilket innebär att lärarna har olika bakgrund och kompetens. Det kan både vara en styrka och en utmaning, menar Ann-Sofi Forsberg.

-Styrkan ligger i att vi alltid tänker brett, att vi har olika bakgrund gör att många tankar och perspektiv ryms under samma tak. En lärare som undervisar i en stor verkstad har andra förutsättningar än en lärare som undervisar i ett klassrum, säger hon.

-De pedagogiska forumen bidrar därför inte bara till att vi lär oss av varandra, det ger också en ökad förståelse för att kollegor kan behöva möta olika typer av utmaningar eftersom undervisningssituationerna ser så olika ut. För oss är det extra viktigt att tillsammans reflektera kring vårt gemensamma uppdrag, säger hon.

Fler elever tar gymnasieexamen

Ann-Sofi Forsberg menar att det välutvecklade samarbetet mellan kollegor starkt har bidragit till att alla eleverna på skolan når målen år efter år.

-Det är definitivt en av flera viktiga pusselbitar, säger hon. Alla har saker att lära av varandra, oavsett om man är ny eller erfaren i yrket. När vi tar tillvara på varandras styrkor blir vi bättre tillsammans och det leder i sin tur till bättre undervisning för eleverna och att fler når en gymnasieexamen, säger Ann-Sofi Forsberg.
Läs hela artikeln här

 

Läs mer om Framtidsgymnasiet Nyköping