I Sverige har Transportstyrelsen och Trafikverket bestämt att man behöver ha ett körkort för att få köra ett motordrivet fordon. Om man vill köra lastbil, buss eller med tyngre last krävs det ytterligare körkortsbehörigheter. Här reder vi ut vad som gäller för tunga fordon, lätta fordon och körkortsbehörigheter. 

Person som kör en bil

Snabbkurs i körkort

Kort sammanfattat kan man säga att den första bokstaven i körkortet talar om vilket typ av fordon det gäller:

  • A-körkort har att göra med mopeder och motorcyklar
  • B-körkort har att göra med personbilar främst
  • C-körkort är körkort för lastbilar
  • D-körkort är för bussar
  • Bokstaven E har att göra med tungt släp och läggs på efter B- eller C-körkort

Men det är lite mer komplicerat än så – här förklarar vi mer detaljerat vad som gäller. Det går att hitta ännu mer information på den här sidan

AM står för “Andra Motorer” och gäller mopeder

AM-körkort får du ta när du fyllt 15 år. Det innefattar behörighet att köra moped klass 1 (EU-moped som får gå i högst 45km/h) och A-traktor och motorredskap klass 2. Om du bara vill köra moped klass 2 (högst 25km/h), behöver du inget körkort utan endast ett förarbevis. 

A1 lätt motorcykel, A2 mellanstor motorcykel

Redan när du är 16 år får du ta körkort med behörighet att köra lätt motorcykel och moped. När du är 18 får du ta körkort för att få köra mellanstor motorcykel. Om du tar A1 eller A2 körkort får du också behörighet att köra de fordon som regleras av AM-behörighet.

Motorcykel på en väg i skogen

A-körkort: tung motorcykel 

För att få köra tung motorcykel behöver du ta ett A-körkort. Då får du köra alla sorters mopeder och motorcyklar. Man får också köra trehjulig motorcykel. 

B-körkort: Personbil, lätt lastbil och lätta släp

Du får börja övningsköra för B-körkort när du är 16 år om du har gått grundutbildningen och har en godkänd handledare. B-körkort gäller personbil och lätt lastbil samt lätta släp. Ett släp räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte är mer än 3500kg eller om släpets totalvikt är max 750kg. 

Tungt släp: BE och utökat B96

Känner man att 3,5 ton inte räcker och vill köra tyngre kombinationer av bil och släp kan man ta körkort för “utökat B” (B96) vilket betyder man får köra bil och släp med sammanlagd totalvikt som inte överstiger 4,25 ton. Till sist finns också en till körkortsbehörighet som heter BE. Ett BE-körkort tar du oftast om du vill köra riktigt tunga kombinationer som till exempel en husvagn eller flera hästar i hästtransport. BE-behörigheten innebär att man får köra en personbil med totalvikt 3,5 ton och dessutom dra ett eller flera släp med totalvikt 3,5 ton. 

Vad är skillnaden mellan B96 och BE?

Skillnaden mellan ett BE-körkort och ett utökat B96 är att du slipper göra teoriprov för att ta ett utökat B-körkort men du får inte köra lika tungt som om du skulle ta behörigheten BE. 

Lastbilar och lastbil med tungt släp

Lastbilar har 4 behörigheter, varav två är “utökade” för att få köra tyngre släp. 

Två lastbilar på rad på en väg

C1 Medeltung lastbil

Den första behörigheten man kan ta inom lastbilar är C1, det är för medeltung lastbil med totalvikt på högst 7,5 ton. Man får koppla till ett lätt släp med totalvikt på högst 750 kg så länge den sammanlagda totalvikten 7,5 ton inte överstigs. För att köra lätt lastbil som väger max 3,5 ton krävs bara ett vanligt B-körkort.

C1E Medeltung lastbil med tungt släp

Vill man köra en medeltung lastbil med tungt släp ska man ha behörigheten C1E, då får man köra upp till 12 ton. 

C Tung lastbil 

Om man vill köra utan några viktbegränsningar på lastbilen ska man ha behörigheten C, dock måste man vara 21 år fyllda innan man får ta det körkortet. Med behörighet C får man köra lastbilar och personbilar utan någon viktgräns. Men det gäller inte släp. Om du har körkortsbehörighet C får du dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg. 

CE Tung lastbil och tungt släp

För att slippa begränsning av vikten på lastbilen och släpet måste du ha ett körkort med behörighet CE. Du kan ta lastbilskörkort på gymnasiet om du går en sådan utbildning, annars måste du vara minst 21 år.

Buss i skogen, uppifrån

Bussar och busskörkort (D-körkort)

För att köra en buss avsedd för 9 passagerare eller fler behövs behörighet D1. Längden på bussen får dessutom inte överstiga 8 meter. För att ta behörigheten D1 behöver man ha behörighet B och ha fyllt 21 år. Vill man köra en buss gjord för fler än 16 passagerare ska man ta behörigheten D, och då ska man fyllt 24 år. Om du går på en gymnasieutbildning med fordonsinriktning behöver du dock bara vara 18 år för att få ta detta körkort. Eller om du går på Komvux och din utbildning kräver busskörkort så är åldersgränsen 21 år.

Utbildning inom fordon och transport

Inom Fordons- och Transportprogrammet finns det många inriktningar, de flesta av dem ger dig kunskaper om fordonens funktionalitet och problemlösning i samband med fordon. Inriktningen Transport har mer fokus på att lära sig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inom denna inriktning finns möjlighet att ta körkort för truck, personbil och lastbil under sin gymnasietid. Annars finns det massvis med vuxenutbildningar för de som vill jobba som yrkesförare

Kul att veta:

  • Man får börja plugga för moped när man 14 år och 9 månader, då får man både gå kurs och köra men inte göra teoriprovet. Dagen man gör provet ska man ha fyllt 15 år. 
  • Moped klass 2 kräver ingen praktik under utbildningen, utan bara 8 timmars teorikurs och sedan teoriprov. Teoriprovet utförs inte på trafikverket som det vanligtvis gör utan på trafikskolan man gjorde utbildningen på.
  • Tog man B-körkort innan 1 juli 1995 så får man även köra fordon som är registrerade som personbil klass två i Sverige. Det betyder alltså att man får köra en buss eller lastbil registrerad som personbil klass två.
  • På Sveriges vägar är den snabbaste hastighetsbegränsningen 120 km/h. Men lastbilar får inte köra så snabbt. En tung lastbil får köra högst 90 km/h på motorväg eller motortrafikled och 80 km/h på annan väg eller om lastbilen har släp.