Yrkesförare är ett samlingsnamn för de yrken som finns för olika chaufförer. En yrkesförare är kort och gott en förare som har det som yrke och jobb. Här nämner vi några:

Buss uppifrån i skogen

Lastbilschaufför

En lastbilschaufför eller en lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Man kör i längre sträckor, oftast på land med ibland kan man behöva åka på båtar till ett annat land i Europa. Yrket som lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver att man är duktig på att planera och organisera sina uppgifter. Även om man åker långa sträckor och ibland åker ensam så är det lastbilschaufför ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakt. Att kunna köra lastbil med släp kan vara ett krav för att bli anställd. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. 

Busschaufför 

Som bussförare kan man få i uppdrag att köra i linjetrafik, expressbuss, flygbuss eller färdtjänst. Men även turist- och beställningstrafiken. Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell, då kräver yrket att man är punktlig och organiserad. I arbetet ska man bland annat att sälja och kontrollera biljetter och färdbevis och eventuellt ropa ut hållplatserna. En förare kan jobba inom ett kommunalt eller privatägt bussföretag. 

Taxi

För att kunna arbeta som taxichaufför behöver man en taxilegitimation. Det är en handling som ska visas tydligt i taxibilen. Detta har man gjort främst för att öka säkerheten för passagerarna. För att ta taxilegitimationen krävs det att man gör 3 delprov, det består av 3 kunskapsprov och ett körprov.   

Taxiyrket är det socialaste yrket inom transport i jämförelse med lastbils- och busschaufförsyrkena. Dagligen träffar man många olika passagerare där det är viktigt att kunna anpassa sig efter situationen och bemöta passagerarna på ett trevligt sätt. Som taxiförare kör man inte bara privatpersoner utan även exempelvis färdtjänst, skolskjutsar och bud. De flesta resor är relativt korta och man kan jobba när som helst på dygnet beroende på vad som passar en själv bäst. 

Varför har myndigheterna bestämt speciella arbetstidsregler för yrkesförare?

Det finns speciella regler om arbetstid för yrkesförare. Det är på grund av att ca 20 procent av olyckor i trafiken är relaterade till trötthet. Därför har man tagit fram regler och restriktioner hur lång tid en förare får köra åt gången. De får köra högst 9 timmar per dag eller 56 timmar per vecka. Var 4,5 timme måste de ta en rast på minst 45 minuter. För att man ska kartlägga att detta följs har yrkesförare därför tidböcker för att logga sin tider när de kör. På Transportstyrelsens sida beskriver de Vägarbetarlagen utförligare om man är nyfiken på t.ex. övertid eller arbete på natten.

Tidbok för yrkesförare

En tidbok finns för att en yrkesförare ska kunna skriva och logga sin arbetstider. Detta främst så att arbetsgivaren kan ha koll och se till att föraren följer lagen och sina arbetstider. Detta gäller inte bara lastbilschaufförer utan också för taxi. 

Körkortsbehörigheter för tunga och lätta fordon

För att bli yrkesförare och köra lastbil, buss, traktor eller taxi behöver man vissa körkortsbehörigheter. För lastbil gäller bland annat behörighet C, uppdelat i fyra behörigheter beroende på hur tung lastbilen och släpet är. För att köra taxi krävs ingen egen behörighet utöver en taxilegitimation.

YKB utbildning – Yrkeskompetensbevis

För att bli yrkesförare behöver man först går en grundutbildning, antingen gör man det på gymnasiet eller på komvux. På gymnasienivå kan man gå Fordons- och Transportprogrammet med inriktning Transport. Efter grundutbildningen ska man göra ett prov och då får man ett så kallat Yrkeskompetensbevis – vilket förkortas till YKB.