“Det största på hela året är alltid studenten”

 

Sanna och Hussein jobbar båda som mentorer till våra elever som läser ett introduktionsprogram. De finns alltid där för eleverna och ser till att de lyckas. 

 

Vad innebär det att vara mentor?

Vi har koll på alla elever, deras studieplaner och stöttar dem i allt de behöver hjälp med. Det kan vara både saker i och utanför skolan. Det är väldigt roligt och givande!

Vad är det roligaste med att vara mentor?

Kontakten med eleverna och att känna att de litar på oss. Vi lär känna varandra väldigt väl och eleverna delar ofta med sig av mycket som händer i deras liv. Eleverna kan alltid komma till oss med frågor, vi finns där och lyssnar och stöttar.

Vad vill ni att eleverna har med sig när de tar studenten?

Att de har fått sin yrkesexamen, det är det vi kämpar för tillsammans. Det största på hela året är alltid studenten – att få se att det vi kämpat för är värt det. Glädjen den dagen är så häftig!

Varför ska man söka till Framtidsgymnasiet?

Vi är en liten skola som gör det möjligt för oss att ha koll och kunna stötta alla elever. Om man läser ett introduktionsprogram får man den hjälp som man själv behöver då vi har mycket personal och flera elevassistenter. Många av oss pratar flera språk vilket gör att vi kan hjälpa alla elever. Och det är ordning och reda här vilket brukar uppskattas av eleverna.