Program

Här ser du vilka program du kan välja hos oss. Har du inte de betyg som krävs har vi plats för dig ändå, vi hjälper dig in på något av våra introduktionsprogram.

Driftsäkerhet och underhållsteknik
Program Industritekniska programmet
Kyl- och värmepumpsteknik
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Programinriktat individuellt val
Program Introduktionsprogram
Svetsteknik
Program Industritekniska programmet
VVS
Program VVS- och fastighetsprogrammet
Yrkesintroduktion
Program Introduktionsprogram
Yrkespaket
Program Introduktionsprogram