En del av Academedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag

med runt 12 500 medarbetare. Vi finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Över 60 000 barn och elever går i våra förskolor och skolor, ytterligare 80 000 läser på någon av våra vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedias verksamheter är geografiskt utspridda i hela landet, vi har även förskolor i Norge och Tyskland.

 

Inom AcadeMedia finns skolor med olika program och inriktningar, men trots att olikheterna är många så finns det en sak som förenar alla verksamheter som ingår i AcadeMedia – synen på att kvalitet lönar sig. Vår ambition är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

 

Elevgarantin

AcadeMedia har en utbildningsgaranti som innebär att alla som påbörjar en utbildning på någon av våra gymnasieskolor garanteras att få gå färdigt.