En del av Academedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag

Med runt 12 500 medarbetare. Vi finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Över 60 000 barn och elever går i våra förskolor och skolor, ytterligare 80 000 läser på någon av våra vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedias verksamheter är geografiskt utspridda i hela landet, vi har även förskolor i Norge och Tyskland.

 

Inom AcadeMedia finns skolor med olika program och inriktningar, men trots att olikheterna är många så finns det en sak som förenar alla verksamheter som ingår i AcadeMedia – synen på att kvalitet lönar sig. Vår ambition är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.