Vad är kvalitet i skolan?

Det är hur vi i skolan jobbar för att göra din utbildning och dina resultat bättre.

För att bli bättre måste man ju först veta hur bra man är just nu. När man vet det kan man sätta högre mål eller pröva nya arbetsätt. Genom att varje år ta reda på hur långt vi kommit och sedan sätta nya mål rör vi oss hela tiden framåt mot en bättre och bättre skola. Det är systematiskt kvalitetsarbete i stora drag.