Har du klagomål på din utbildning?

Ibland blir det inte som man hoppats.

Är du missnöjd med din utbildning av nån anledning vill vi därför att du lämnar ett formellt klagomål. Du skickar nästan alltid ditt klagomål till din skola/rektor först. Om problemet rör det man kallar  ”huvudmannen” ovanför rektorns nivå, så skickas det dit. Är du osäker på vart du ska vända dig med ditt klagomål går det fint att fråga din rektor om hjälp.

 

Klagomål utreds och åtgärdas i första hand på skolnivå (din skola)

Om du har klagomål på utbildningen ska du i första hand att vända dig till rektorn på skolan. Klagomålet ska lämnas skriftligt via mail eller post till skolans adress.

En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas sedan till dig. Vi hanterar alla klagomål så fort som möjligt.

När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig om hur situationen har lösts.

I beskedet får du också information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen inte blivit löst. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen.

 

Klagomål till huvudmannen

Om du upplever att klagomålet inte lett till förbättring skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du lämna ett nytt klagomål där du beskriver situationen. Klagomålet ska skickas till någon av följande adresser:

E-post: klagomal@framtidsgymnasiet.se, Ämnesrad: Klagomål

Postadress: Framtidsgymnasiet i Sverige AB, Att. Klagomål, Lilla bommen 4a 41104 Göteborg

Blankett för klagomål finns här: Blankett

 

OBS! Du kan tryggt lämna klagomål i ditt namn

Ditt namn visas aldrig i samband ett klagomål, men du kan ändå välja att vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan vi dock inte återkoppla till dig om hur situationen har lösts.