Installationstekniker

Som installationselektriker kan arbetsuppgifter vara att dra ledningar, montera elcentraler, sätta upp strömbrytare, planera kabelväggar, konstruera ritningar och ansluta vitvaror. Som serviceelektriker får du jobba med felsökning och reparation av olika elektriska anläggningar, men kan också göra mindre installationer. Detta är jobb där man ofta rör sig mellan olika byggnader och kan ha både mindre och större uppdrag både på företag och i människors hem.

El- och energiteknik

Vill du bli elektriker eller varför inte elingenjör? Då är el- och energiprogrammet något för dig. 

Under din utbildning kommer du att jobba mycket praktiskt ute i våra verkstäder. Du lär dig om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem, som är viktiga för samhället. Det är viktigt att du vet hur man jobbar säkert med el och energi. Därför får du bra kunskaper om olika säkerhetsregler.

Under minst 15 veckor kommer du att vara ute på ett företag och lära dig, så kallad APL. Det är ute i verkligheten som man lär sig mest och du får dessutom erfarenhet av en riktig arbetsplats. Många av våra elever får jobb på sina APL-platser.