Larmtekniker

En Larm- och säkerhetstekniker installerar, ­programmerar och sätter igång olika säkerhetssystem. Det kan vara brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem eller passersystem. I jobbet ingår ofta att utbilda de som ska använda systemen. En stor del av arbetet handlar om att integrera olika säkerhetssystem med varandra. Passagesystem, brandlarm och inbrottslarm är ofta kopplade till samma system och man skapar en gemensam central för att styra och övervaka säkerheten.

El- och energiteknik

Vill du bli elektriker eller varför inte elingenjör? Då är el- och energiprogrammet något för dig. 

Under din utbildning kommer du att jobba mycket praktiskt ute i våra verkstäder. Du lär dig om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem, som är viktiga för samhället. Det är viktigt att du vet hur man jobbar säkert med el och energi. Därför får du bra kunskaper om olika säkerhetsregler.

Under minst 15 veckor kommer du att vara ute på ett företag och lära dig, så kallad APL. Det är ute i verkligheten som man lär sig mest och du får dessutom erfarenhet av en riktig arbetsplats. Många av våra elever får jobb på sina APL-platser.