Med anledning av covid-19 finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Lastbil och mobila maskiner

Har du ett stort intresse för lastbilar och stora maskiner? På inriktningen får du lära dig hur man felsöker, underhåller och ger service till tunga fordon som lastbilar och bussar. Efter gymnasiet kan du jobba som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

 

Elev som kör lastbil

Fordon- och transportprogrammet

Vill du bli lastbilschaufför, personbilsmekaniker, eller jobba på lager och godsterminaler? På fordon- och transportprogrammet får du en yrkesexamen och kan börja jobba direkt.

Här på Framtidsgymnasiet kommer du att arbeta på riktigt. Under din utbildning hos oss kommer du jobba mycket i våra stora verkstäder. Vi varvar teoretisk undervisning med praktisk och ingen skoldag är den andra lik.

De kunskaper du får i skolan, prövar du sedan på din praktikplats, så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det är ute i verkligheten som man lär sig mest och du får dessutom erfarenhet av en riktig arbetsplats. Många av våra elever får jobb på sina APL-platser.

Framtida yrken

Lastbilsmekaniker
Maskinmekaniker

POÄNGPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 0 0
Matematik 1a 100 0 0
Engelska 5 100 0 0
Idrott och hälsa 1 100 0 0
Naturkunskap 1a1 50 0 0
Historia 1a1 50 0 0
Religionskunskap 1 0 50 0
Samhällskunskap 1a1 0 50 0
Programgemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Fordons- och transportbranchens villkor och arbetsområden 200 0 0
Fordonsteknik - introduktion 200 0 0
Inriktning: Lastbil och mobila maskiner Åk 1 Åk 2 Åk 3
Verkstad och elteknik 0 100 0
Basteknik 0 100 0
Service och underhåll 1 0 100 0
Service och underhåll 2 0 100 0
Programfördjupning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Programfördjupning 0 300 500
Individuellt val Åk 1 Åk 2 Åk 3
Individuellt val 0 0 200
Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiearbete 0 0 100
Summa: 900 800 800

Individuella val 200 poäng