Terminstider

Hej! Nu behöver du inte undra när det är lov längre.
Här finns all information om läsårets olika lov, studiedagar, terminstart och avslutningar.

Årskurs 1

Läsårstider 2017-2018
Hösttermin 16/08 – 21/12
Vårtermin 10/1 – 08/06

Lov
Höst­lov 30/10 – 03/11 2017
Sport­lov 26/02 – 02/03 2018
Påsk­lov 03/04 – 06/04 2018

Studiedagar
08/09 2017
09/10 2017
23/03 2018

Årskurs 2

Läsårstider 2017-2018
Hösttermin 16/08 – 21/12
Vårtermin 10/1 – 08/06

Lov
Höst­lov 30/10 – 03/11 2017
Sport­lov 26/02 – 02/03 2018
Påsk­lov 03/04 – 06/04 2018

Studiedagar
08/09 2017
09/10 2017
23/03 2018

Årskurs 3

Läsårstider 2017-2018
Hösttermin 16/08 – 21/12
Vårtermin 10/1 – 08/06

Student
08/06

Lov
Höst­lov 30/10 – 03/11 2017
Sport­lov 26/02 – 02/03 2018
Påsk­lov 03/04 – 06/04 2018

Studiedagar
08/09 2017
09/10 2017
23/03 2018