Gör praktik utomlands

Framtidsgymnasiet samarbetar med företag i Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland där du som elev kan göra utlandspraktik. Praktiken är oftast i tre veckor och du får lära dig mycket om dig själv och ditt yrke. Alla elever har möjlighet att söka utlandspraktik.

Projekten finansieras inom ramen för ERASMUS+ via Europeiska Unionen vilket gör att du inte behöver betala för resor, boende, mat eller support på platsen. Du tas om hand av våra samarbetspartners som är av högsta kvalitet. De väntar på att du kommer, så vänta inte med att söka!

Även praktikperioder kring tre månader kan erbjudas för dig som inte får ett fast jobb direkt efter studenten. Genom praktik på ett företag utomlands får du mer erfarenhet och chansen till ett fast jobb i Sverige eller något av länderna vi arbetar i ökar.

Sugen på att söka? Kontakta din lärare, rektor eller skolans internationaliseringsansvarige för mer information!